You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

JEDRILIČARSKI SAVEZ VOJVODINE

Razvoj sporta dece i omladine

Vesti

JEDRILIČARSKI SAVEZ VOJVODINE

Razvoj i unapređenje sportske rekreacije

Vesti

JEDRILIČARSKI SAVEZ VOJVODINE

Razvoj i unapređenje vrhunskog sporta

Vesti

Vest Pokrajinskog Sekretarijata za sport i omladinu vezano za predlog perspektivnih i talentovanih sportista i usavršavanje sportskih stručnjaka od strane pokrajinskih granskih saveza za 2024. godinu

15.12.2023.

 

U nastavku realizacije projekta „Sportski talenti Vojvodine“ i u 2024. g. čiji je cilj identifikacija, praćenje i finansijska podrška perspektivnim i talentovanim sportistima na putu ka ostvarivanju međunarodnih vrhunskih rezultata, kao i finansijska podrška sportskim stručnjacima, neophodno je da se Pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu najkasnije do 02. februara 2024. godine dostavi sledeće:

1.    Predlog sportista za projekat „Sportski talenti Vojvodine 2024. g.“, zbirna lista na Obrascu 1., sportisti rođeni od 2004. do 2010. godine),

2.    Najznačajniji sportski rezultati na Obrascu 2. (poseban obrazac za svakog sportistu),

3.    Izveštaj o proceni realizacije projekta i analizu napretka perspektivnih sportista koji su bili korisnici stipendija u 2023. g., sa navedenim rezultatima u 2023. g. na   Obrascu 3. (samo ako ste imali sportiste stipendiste u 2023.g.).

4.    Predlog sportskih stručnjaka (trenera) za projekat „Sportski talenti Vojvodine 2024. g.“ Na obrascu br. 4. Sportski stručnjaci moraju biti rođeni u periodu od 1979. do 1999. godine.

5.    Izveštaj o radu i prebacivanju finansijskih sredstava sportskih stručnjaka koji su bili korisnici stipendija u 2023. g., Obrazac 5. (samo ako ste imali sportske stručnjake u 2023.g.)

Sva potrebna dokumentacija dostavlja se neposredno ili skenirano u elektronskoj formi Sportskom savezu Vojvodine na meil office@ssv.rs

Prilikom predlaganja sportista, neophodno je da u predloženoj tabeli (br.1.) to ujedno bude i rang lista sportista koji se predlažu za stipendiju.

Pokrajinski granski savezi koji ne dostave za sportiste i sportske stručnjake svu potrebnu dokumentaciju ili ne dostave svu dokumentaciju u predviđenom roku, neće ući u sistem valorizacije i određivanje sportista i sportskih stručnjaka koji će biti uključeni u projekat „Sportski talenti Vojvodine – 2024. godine“

                Neophodno je da se granski sportski savezi upoznaju sa PRAVILNIKOM o bližim uslovima i kriterijumima za stipendiranje sportista i usavršavanje sportskih stručnjaka. Navedeni pravilnik se nalazi na sledećoj internet adresi Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu: 

https://www.sio.vojvodina.gov.rs/index.php/en/dokumenti/zakonipravilnici


 U prilogu obavezno dostaviti popunjene obrasce (1., 2., 3. i 4.) kao i sledeću dokumentaciju:

 

ZA SPORTISTE

 

1.    Kopiju Zapisnika sa sednice organa upravljanja koji je verifikovao predlog sportiste.

2.    Dokaz da je informacija o projektu „Sportski talenti APV - 2024. g“. objavljena na zvaničnom sajtu saveza.

3.    Internet linkovi gde se mogu proveriti najbolji rezultati iz 2023. g.

ZA SPORTSKE STRUČNjAKE (TRENERE)

 

1.       Kopiju Zapisnika sa sednice organa upravljanja koji je verifikovao predlog sportskog stručnjaka.

2.       Dokaz da je informacija o projektu „Sportski talenti APV - 2024. g“. objavljena na zvaničnom sajtu saveza.

3.       Kopija diplome ili uverenja o osposobljenosti

4.       Kopija važeće dozvole za rad izdate od nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza

5.       Kopija Odluke o imenovanju ili Ugovor o angažovanju sportskog stručnjaka u sportskoj organizaciji

6.       Kratku sportsku biografiju o radu i rezultatima u sportu i sportskom obrazovanju

O nama

Jedriličarski Savez Vojvodine je pokrajinski granski savez osnovan za sportsku granu – jedrenje, za teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine...

Detaljnije

Članovi saveza

Jedriličarski Savez Vojvodine ima sledeće vrste članova:
• redovne članove i
• pridružene članove ...

Detaljnije

Organi saveza

Jedriličarski Savez Vojvodine ima sledeće organe:
• Predsednik
• Nadzorni odbor ...

Detaljnije


Najnovije vesti