You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

JEDRILIČARSKI SAVEZ VOJVODINE

Razvoj sporta dece i omladine

Vesti

JEDRILIČARSKI SAVEZ VOJVODINE

Razvoj i unapređenje sportske rekreacije

Vesti

JEDRILIČARSKI SAVEZ VOJVODINE

Razvoj i unapređenje vrhunskog sporta

Vesti

Sportski talenti Vojvodine

23.12.2021.

Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu je objavio konkurs za realizaciju projekta "Sportski talenti Vojvodine",  čiji je cilj identifikacija, praćenje i finansijska podrška perspektivnim i talentovanim sportistima na putu ka ostvarivanju međunarodnih vrhunskih rezultata, kao i finansijska podrška sportskim stručnjacima.

Pokrajinski granski Savezi su o obavezi da najkasnije do 07. februara 2022. godine dostave Sportskom Savezu Vojvodine sledeće:

1.   Predlog sportista za projekat „Sportski talenti Vojvodine 2022. g.“, zbirna lista na Obrascu 1., sportisti rođeni od 2002. do 2008. godine),

2.   Najznačajniji sportski rezultati na Obrascu 2. (poseban obrazac za svakog sportistu),

3.   Izveštaj o proceni realizacije projekta i analizu napretka perspektivnih sportista koji su bili korisnici stipendija u 2021. g., sa navedenim rezultatima u 2021. g. na   Obrascu 3. (samo ako ste imali sportiste stipendiste u 2021.g.).

4.   Predlog sportskih stručnjaka (trenera) za projekat „Sportski talenti Vojvodine 2022. g.“ Na obrascu br. 4. Sportski stručnjaci moraju biti rođeni u periodu od 1977. do 1997. godine.

Od jedriličara, stipendista Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu u 2021.godini je Nenad Zakić sa Palića.

O nama

Jedriličarski Savez Vojvodine je pokrajinski granski savez osnovan za sportsku granu – jedrenje, za teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine...

Detaljnije

Članovi saveza

Jedriličarski Savez Vojvodine ima sledeće vrste članova:
• redovne članove i
• pridružene članove ...

Detaljnije

Organi saveza

Jedriličarski Savez Vojvodine ima sledeće organe:
• Predsednik
• Nadzorni odbor ...

Detaljnije


Najnovije vesti